История на Архитектурното бюро

Основният и постоянен предмет на дейност на фирмата ЕТ”МАРИЯ СТОЯНОВА АРХ”, регистрирана през 1994 год. и АРХИТЕКТУРНО СТУДИО СТОЯНОВИ ЕООД е проектирането на обществени и жилищни сгради, вътрешно обзавеждане и интериорен дизайн. Постоянна практика на Архитектурно бюро при разработването на значими и отговорни обекти се явява сформирането на творчески архитектурни колективи за съответната задача.

Характерно при организиране на работата по изработване на проекти за сгради, е това че за всеки от обектите, според неговия обем и характер се сформират различни колективи от специалисти от съответните професии участници в проекта.Организатор на дейността и водеща функция при изработването на проекта има архитектурната група от екипа. По време на изработване на инвестиционните проекти се провеждат постоянни вътрешни експертни съвети

Архитектурната група е с дългогодишен професионален опит и е изградила авторитета си с множество архитектурни проекти и участия в международни и национални изложби и конкурси, както и публикации в професионални вестници и списания .Част от колектива е провел самостоятелна изложба на архитектурните си проекти в град Санкт Петербург по време на “Дните на Пловдив” в града .
Арх. Мария Стоянова е участвала в международните архитектурни срещи – специализации във Франция през 1990г. , а арх. Екатерина Генева – в Канада, арх. Володя Стоянов и арх. Величко Куртев – в Грузия.

ПАРТНЬОРИ

арх. Мария Стоянова

Родена 1958г. завършила ВИАС специалност АРХИТЕКТУРА през 1981г.Започва работа в Проектантска организация Пловдив през 1982г. От 1988 до 1994г. е в НИАПИ “Интерпроект” към Международната Академия по Архитектура, а от 1994 г. е на свободна практика.

арх. Володя Стоянов

Роден 1954г., завършил ВИАС специалност АРХИТЕКТУРА през 1980г.Започва работа като главен архитект на община Раковски през 1981. От 1983 до 1988 е в Проектантска организация Пловдив , а от 1988 до 1994г. е в НИАПИ “Интерпроект” към Международната Академия по Архитектура.От 1994 г. е на свободна практика с прекъсване в периода от 2000-2002, когато е главен архитект на район Централен.

арх. Чавдар Тенев

Роден 1957г., завършил ВИАС специалност АРХИТЕКТУРА през 1982г. Започва работа в Община Пловдив- V кметство. От 1983г. до 1992г. работи в Института към комбинат „Кофражна техника”. От 1992 е съдружник във фирма „Арконт” СД. През 1995г. е назначен за зам.кмет и главен архитект в район Западен, Община Пловдив. От 1999г. до 2002г. е кмет на район Централен, Община Пловдив. След 2002г. е архитект на свободна практика. От 2004 г. е и съсобственик в „Макети” ООД.

арх. Екатерина Генева

Родена 1954г., завършила ВИАС специалност АРХИТЕКТУРА през 1977г. Започва работа в Проектантска организация Пловдив през 1977г. От 1988 до 1994г. е в НИАПИ “Интерпроект” към Международната Академия по Архитектура, а от 1994 г. е на свободна практика.

арх. Величко Куртев

Роден 1952г., завършил ВИАС специалност АРХИТЕКТУРА през 1976г. На работа в Териториална проектантска организация Пловдив от 1976 до 1988г. От 1988 до 1993г. Работи в проектантско бюро “Интерпроект” към Международната академия на архитектурата. От 1993г. е на свободна практика.


АРХИТЕКТУРНО СТУДИО СТОЯНОВИ
АРХ. МАРИЯ СТОЯНОВА, АРХ. ВОЛОДЯ СТОЯНОВ | ПАРТНЬОРИ: АРХ. ЧАВДАР ТЕНЕВ, АРХ. ЕКАТЕРИНА ГЕНЕВА, АРХ. ВЕЛИЧКО КУРТЕВ

  • facebook