Партньори

 

Мария Стоянова

Мария Стоянова


 


Арх. Мария Стоянова
1958г. – родена в гр. Пловдив
1981г. – завършва ВИАС специалност АРХИТЕКТУРА
1982г. – започва работа в Проектантска организация Пловдив
1988г. – работи в НИАПИ “Интерпроект” към Международната Академия по Архитектура
1994г. – е собственик на ЕТ “Мария Стоянова АРХ” и “Архитектурно студио Стоянови” ЕООД

Володя Стоянов

Володя Стоянов


 


Арх. Володя Стоянов
1954г. – роден в гр. Луковит
1980г. – завършва ВИАС специалност АРХИТЕКТУРА
1981г. – започва работа като главен архитект на община Раковски
1983г. – работи в Проектантска организация Пловдив
1988г. – работи в НИАПИ “Интерпроект” към Международната Академия по Архитектура
1994г. – собственик е на ЕТ “Володя Стоянов”
2000г. – работи като главен архитект на район Централен в Пловдив
2002г. – е на свободна практика

Чавдар Тенев

Чавдар Тенев


 


Арх. Чавдар Тенев
1957г. – роден в гр. Пловдив
1982г. – завършва ВИАС специалност АРХИТЕКТУРА
1982г. – започва работа в Община Пловдив- V кметство
1983г. – работи в Института към комбинат „Кофражна техника”
1992г. – е съдружник във фирма „Арконт” СД
1995г. – е назначен за зам.кмет и главен архитект в район Западен, Община Пловдив
1999г. – е кмет на раойн Централен, Община Пловдив
2002г. – е архитект на свободна практика.
2004г. – е и съсобственик в „Макети” ООД

Катя Генева

Катя Генева


 


Арх. Екатерина Генева
1954г. – родена в гр. Харманли
1977г. – завършва ВИАС специалност АРХИТЕКТУРА
1977г. – започва работа в Проектантска организация Пловдив
1988г. – работи в НИАПИ “Интерпроект” към Международната Академия по Архитектура
1994г. – е собственик на “Архитектурно бюро Генева” ЕООД

Величко Куртев

Величко Куртев


 


Арх. Величко Куртев
1952г. – роден в гр. Пловдив
1976г. – заврършва ВИАС специалност архитектура
1976г. – започва работа в Проектантска организация Пловдив
1988г. – работи в НИАПИ “Интерпроект” към Международната Академия по Архитектура
1993г. – е собственик на ЕТ “Арх. Величко Куртев”


АРХИТЕКТУРНО СТУДИО СТОЯНОВИ
АРХ. МАРИЯ СТОЯНОВА, АРХ. ВОЛОДЯ СТОЯНОВ | ПАРТНЬОРИ: АРХ. ЧАВДАР ТЕНЕВ, АРХ. ЕКАТЕРИНА ГЕНЕВА, АРХ. ВЕЛИЧКО КУРТЕВ

  • facebook