Жилищна сграда в с. Брани поле

Информация

Проект и реализация 2007г.

Архитекти

арх. Володя Стоянов