с. Първенец

Жилищна сграда, местност "Ченгене баир"