Архитектурна изложба "Най-добрият проект на район Централен" през 2001г.