Интериори на НЕК Пловдив

Информация

Проект и реализация 2000г.

Архитекти

арх. Екатерина Генева

арх. Мария Стоянова