Мелничен комплекс в гр. Червен бряг

Информация

Проект и реализация

Архитекти

арх. Володя Стоянов

инж. Вичо Вичев

инж. Стойчо Димов