Силозно-складово стопанство с мелница и фуражна кухня в с. Средец, община Опан

Информация

Проект 2008г.

Архитекти

арх. Володя Стоянов