Цех за преработка на плодове и зеленчуци в гр. Стамболийски

Информация

Проект 2004г.

Архитекти

арх. Чавдар Тенев

арх. Мария Стоянова