Проектиране на обществени, жилищни, промишлени сгради, интериор и дизайн, тримерни визуализации и мултимедийно представяне на проектите.