Жилищна група в с. Белащица, м. Варниците, обл. Пловдивска

Информация

Проект и реализация 2007-2011 г.

Архитекти

арх. Мария Стоянова

арх. Володя Стоянов