гр. Пловдив

Жилищна група кв. Тодор Каблешков по проект "Интеграция на етносите"