гр. Пловдив

Реконструкция на дом за деца и юноши "Мария Луиза"