Реконструкция на дом за деца и юноши "Мария Луиза" в гр.Пловдив

Информация

Реализация 1997-2002г.

Архитекти

арх. Мария Стоянова

арх. Володя Стоянов