Интериори на НЕК Пазарджик

Информация

Проект и реализация 2001г.

Архитекти

арх. Екатерина Генева

арх. Мария Стоянова