Наръчник за интериорен и екстериорен дизайн на ОББ

Информация

Спечелен конкурс за определяне на авторите 2007г.

Архитекти

арх. Мария Стоянова

арх. Величко Куртев

арх. Екатерина Генева

арх. Володя Стоянов