Реновиране на фасади на административни сгради на Монди Стамболийски ЕАД

Информация

Реновиране на фасади на административни сгради. Релализация 2012-2013г.

Архитекти

арх. Володя Стоянов

арх. Мария Стоянова