гр. Пловдив

Детски център – реконструкция на кино Кочо Честименски