Детски център – реконструкция на кино Кочо Честименски в Пловдив

Информация

Реализация 2003 г.

Архитекти

арх. Мария Стоянова

арх. Чавдар Тенев