Площад Централен в Пловдив

Информация

Проект 2000 г. и частична реализация.

Архитекти

арх. Величко Куртев

арх. Мария Стоянова

арх. Екатерина Генева

арх. Васил Шилев