с. Калояново, с. Черничево, с. Царимир

Реконструкция на 3 църкви в Пловдивска епархия