с. Саранци, с. Негушево, с.Стъргел

Реконструкция на 3 църкви в Софийска епархия