с. Мъдрец, с. Обручище, с. Пъстрен, с. Православ, с. Голям дол

Реконструкция на 5 църкви в Старозагорска епархия