Търговско-административен център на "Миг Инженеринг" в Пловдив

Информация

Конкурс 2008 г.

Архитекти

арх. Мария Стоянова

арх. Чавдар Тенев

арх. Володя Стоянов

арх. Екатерина Генева