Мелница в с. Скравена, община Ботевград

Информация

Проект 2008г. и реализация

Архитекти

арх. Володя Стоянов