Мелничен комплекс в гр. Сливен

Информация

Проект и реализация

Архитекти

арх. Володя Стоянов

инж. Вичо Вичев

инж. Стойчо Димов