гр. Пловдив

Пристройка към производствено-складова сграда на Напредък