Пристройка към производствено-складова сграда на Напредък в Пловдив

Информация

Проект 2008г. и реализация

Архитекти

арх. Володя Стоянов