Реновиране на фасади на сграден фонд на Монди Стамболийски ЕАД

Информация

Проект и реализация 2011-2014г.

Архитекти

арх. Володя Стоянов

арх. Мария Стоянова