с. Средец, община Опан

Силозно-складово стопанство с мелница и фуражна кухня