Складова база за хранителни стоки в м."Бялата воденица", с.Марково

Информация

Реализация 2009 – 2011 г.

Архитекти

арх. Чавдар Тенев

арх. Мария Стоянова