Складова база с администрация в с. Труд

Информация

Проект 2007 г.

Архитекти

арх. Володя Стоянов