Хладилна база на Фреш Фрукт ООД

Информация

Проект 2005г.

Архитекти

арх. Володя Стоянов