Стамболийски

Цех за преработка на плодове и зеленчуци